Ple de decisions i desencerts

Resumim el ple ordinari que se celebrà el 25 de juliol, el més destacat dels punts del dia fou:

 1. Aprovació actes anteriors.

 2. S’adjudicà sense concurs la dotació de serveis de l’escola nova de Sineu (Acciona) mitjançant un informe jurídic que diu que l’adjudicatària de l’obra de l’escola pot executar obres d’urgència si l’import de les mateixes no sobrepassen la meitat del pressupost de l’obra principal. Amb set vots a favor (PP + CxI) i quatre abstencions (SI + PSOE) s’aprovà, tot i que aquests tipus d’accions no haurien de convertir-se en quotidianes ja que amb informes de darrera hora mostren que els gestors del nostre consistori han badat i la subvenció del pla d’obres i serveis caduca en breu i no hi ha marge de maniobra. Seguint amb el mateix tarannà gestor ens demanam quants terminis deixarem caducar aquesta legislatura.

 3. Es varen aprovar les dietes i compensacions de la corporació municipal, amb la crítica per part de SI de que no es rebaixi la despesa (la proposta era de rebaixar a la meitat per destinar-ho a entitats i associacions locals).

 4. Els pressupostos del 2011 s’aprovaren per set vots a favor (PP + CxI) i quatre en contra (SI + Psoe); en les al·legacions que s’hi presentaren, es va dir -per la nostra part- que s’hi votava en contra perquè la presentació dels comptes municipals al mes de juliol no té raó de ser, ja que moltes de les despeses ja s’han realitzat sense modificació possible i que fins el mateix dia del ple, al matí, encara es redactaven, sense tenir-ne l’oposició còpia del que s’havia d’aprovar fins a la mateixa hora del ple. Referent a les despeses que hi detallen destaca l’increment de les retribucions als càrrecs gestors, increments en despeses ordinàries com fuel, telèfons, despeses de representació, despeses de propaganda… res, en poques paraules, d’austeritat poca. S’interpel·là la secretària del consistori que presenti documentació acreditativa i compulsada que posseeix el nivell amb la que es remunerada per part de l’Ajuntament ja que la documentació presentada no s’adapta a la normativa vigent quant a documents legals com ella, com a tècnica, sap. Per l’altra banda destaca la disminució en l’aportació en les subvencions a les entitats locals.

 5. El Psoe presentà una moció en contra del tancament de la Televisió de Mallorca, aquesta moció es va aprovar per sis vots a favor (SI + PSOE + CxI), una abstenció (Tomeu Mulet) i cinc en contra (PP)

 6. En referència a l’estàtua, vos transcrivim el text que “prefirmaren” els representants municipals (PP + CxI) i que deixa constància de les formes i maneres amb les que haurem de trobar-nos i mirar de fer feina aquesta legislatura. Sense possibilitat de votació excepte amb la convocatòria de ple extraordinari.

 “ACTE DE DONACIÓ DE L’ESTÀTUA DE BRONZE I EL CORRESPONENT PEDESTAL I JARDINERES A LA VILA DE SINEU COMMEMORANT EL 7è CENTENARI DE LA MORT DEL REI JAUME II DE MALLORCA.

 Que celebren, per una part, Joan Sastre i Balaguer (promotor) amb DNI , Ricardo Aparicio Gago (escultor) amb DNI , que donen L’estàtua del rei Jaume II de Mallorca, pels seus propis drets, d’ara endavant “ELS DONANTS”. Per una altra part, Joan Ferriol i fills (empresa de materials de construcció) amb CIF , Joan Real Munar (mestre d’obres) amb DNI , Antoni Mas Ramis (mestres menestral) amb DNI  i Joan Miquel Artigués Vanrell (ferrer menestral) amb DNI , que donen el pedestal i les jardineres, pels seus propis drets, d’ara endavant “ELS DONANTS”, i, per l’altra, l’Ajuntament de Sineu en representació de la vila de Sineu, d’ara endavant “EL DONATARI”, representat pel Sr. Josep Oliver Amengual amb DNI  en el seu caràcter de batle de la Vila de Sineu, facultat per l’article 21 de la Llei Reguladora de les bases de Règim Local, 7/85 de 2 de Abril), assistit per la secretària de la Corporació Sra. Margalida Mulet Canyellas, de conformitat amb les declaracions i clàusules següents:

 DECLARACIONS

 1. Que tant DONANTS com el DONATARI són persones físiques i jurídiques amb capacitat legal per a realitzar aquesta donació.

 2. Que tenen interès en col·laborar amb el “DONATARI” en el compliment dels seus objectius i funcions dins el marc de la legalitat, mitjançant aquest document de donació.

 3. Que Joan Sastre i Balaguer promou la iniciativa i dóna el bronze del que està feta l’escultura.

 4. Que Ricardo Aparicio Gago dóna la concepció artística i la mà d’obra de l’escultura.

 5. Que pretensats Ferriol dóna el material necessari per a la construcció del pedestal.

 6. Que Joan Real Munar dóna el disseny, la concepció i la mà d’obra per a la realització del pedestal.

 7. Que Antoni Mas Ramis dàna el material i la mà d’obra per a la realització de la placa i les inscripcions.

 8. Que Joan Miquel Vanrell dóna el material, el disseny, la concepció i la mà d’obra per a la realització de les jardineres que envoltaran el pedestal.

 9. Que la donació de l’escultura, del pedestal, del ferro i de les seves inscripcions així com les jardineres a la Vila de Sineu, s’ha fet de forma desinteressada, sense cap tipus d’ànim de lucre i sense cap connotació política ni reivindicativa.

 10. Que el disseny de la funda de l’espasa així com dels baixos de la túnica de l’escultura del rei Jaume II de Mallorca foren inspirats sobre el disseny de la funda de l’espasa i del vestit que té el sepulcre del mateix rei a la capella de la Trinitat de la Seu de Mallorca.

 11. Que les inscripcions han estat escrites en llatí perquè el llatí ha seguit sent la llengua culta i en què es van escriure grans obres durant l’Edat Mitjana i Moderna i per donar més rellevància i dignitat al monument.

 12. Que les traduccions de les inscripcions diuen: “Jaume II rei de Mallorca per la gràcia de Déu” tal com signava ell als seus documents i “A Jaume II rei de Mallorca en els 700 anys de la seva mort”.

 13. Que es farà un petit projecte de com hauran de ser les jardineres que envoltaran el pedestal i es presentarà “AL DONATARI” per a la seva posterior aprovació.

 14. Que es posarà una placa a la banda de darrera en català on posi “Escultura donada al poble de Sineu per Joan Sastre i Balaguer i Ricardo Aparicio Gago.

 CLÀUSULES

 1. Que la donació sigui acceptada i aprovada per l’Ajuntament Plenari que és el representant legal dels ciutadans de la Vila de Sineu, elegit per sufragi universal el passat dia 22 de maig. Així com fou aprovada per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada el pasta 28 de gener de 2011.

 2. Que la ubicació tan de l’estàtua com del pedestal i de les jardineres sigui la actual, és a dir, la plaça coneguda com “la plaça de l’església”, sempre i quan no hi hagi informe tècnic desfavorable del departament de patrimoni del CIM.

 3. Que qualsevol reproducció de l’escultura necessitarà el consentiment exprés de l’autor o dels seus hereus.

 4. Que no es podrà modificar ni alterar l’estàtua en cap dels seus elements sense el consentiment exprés dels donants.

 5. Que no es podrà modificar el pedestal, ja que així ha estat donat. Tan pel material emprat així com el disseny i concepció del mateix, sempre i quan no hagi informe tècnic desfavorable del departament de patrimoni del CIM.

 Sineu, a 25 de juliol de 2011″

 7. Als precs i preguntes, per part de SI es demana que a les pròximes festes patronals s’apliqui l’ordenança contra el botellot que està vigor al municipi i que per evitar possibles problemes es faci campanya per part de l’Ajuntament en contra de la convocatòria de concentracions i el consum abusiu d’alcohol a la via pública.

Es demana per part de SI una revisió de l’adjudicació del servei de Wifi adjudicat per part de l’Ajuntament.

Es demana per part de SI que s’apliqui l’ordenança respecte a la gestió de residus els dies de mercat per part dels placers i es sol·licita al responsable de manteniment més mitjans o l’optimització dels mateixos en la neteja del poble.

Es demana per part de SI que es responguin els documents que l’oposició passa per registre.

Es demana per part de SI que la secretària de l’Ajuntament aporti la documentació relatiu al seu grau personal consolidat mitjançant documents oficials compulsats.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en El ple. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s