Al·legacions dels independents a les NNSS

Ja havíem avançat que les normes subsidiàries de Sineu estan en període de modificació i adaptació al Pla Territorial de Mallorca. El termini de presentació d’al·legacions després de l’aprovació inicial pels socis de govern municipal PP-UM, va acabar dia 8 d’octubre. Dels grups amb representació a la Sala, només Sineuers Independents ha presentat al·legacions a aquest document, en total hem fet 30 al·legacions a l’articulat, 3 per a cadascun dels nous urbanitzables, 2 a les unitats d’actuació i 14 a la cartografia. Seguidament, podeu llegir un extracte de les al·legacions de Sineuers Independents, ja que tot seria massa extens n’hem desgranat el més interessant:

L’aprovació inicial de l’adaptació de les Normes Subsidiàries de Sineu al Pla Territorial de Mallorca suposa habilitar com a nou sòl urbanitzable 63.039 m² (6,3 Ha), dels quals 26.849 m² seran per equipaments. A aquest sòl s’han d’afegir els 25.627 m² de creixement de sòl urbà aprovats l’abril del 2006 i que també computen a efectes del PTM. Per tant, classifiquen 88.666 m² (8,86 Ha) de nou sòl urbanitzable dels 106.400 m² (10,64 Ha) que permet el PTM. D’aquesta manera s’habilita sòl per 165 nous habitatges que poden donar cabuda a 495 nous habitants. Per altra banda, les diverses Unitats d’Execució (fins a 11) de sòl que ja és urbanitzable permeten 117 nous habitatges (27.402 m² de superfície), donant cabuda a 351 nous habitants. Tot plegat, per tant, suposa 282 nous habitatges amb una cabuda per 846 nous habitants. A tot això cal afegir-hi els solars urbans que encara hi ha buits. D’aquesta manera Sineu té sòl habilitat per a poder tornar a rebre una nova onada de la construcció, la qual es pot produir no només per l’arribada de nouvinguts a Mallorca sinó també per moviments migratoris entre municipis, si tenim en compte “l’atractiu” del nostre poble pel que fa a serveis públics, com l’institut comarcal, el polígon industrial i la xarxa de comunicacions, bàsicament. També cal afegir que aquest moviment migratori entre municipis pot esdevenir-se perquè la majoria dels pobles més propers del pla de Mallorca han adoptat mesures urbanístiques restrictives a l’expansió.

Amb tot això, podem concloure que aquestes noves NNSS dissenyen un Sineu amb una població potencial de més de 5.000 habitants. També preocupa la tipologia constructiva que pot seguir proliferant en el nostre municipi amb aquests nous habitatges. Per tant, amb aquestes noves NNSS es romp de manera definitiva amb el que és l’essència i la identitat de poble tant pel que fa a la vida social com a la fisonomia paisatgística.

Sineuers Independents pensam que, actualment, no és el moment oportú per habilitar més sòl urbanitzable amb l’excusa d’aconseguir terrenys municipals per a la dotació de serveis públics. El sistema de compensació urbanística, la característica pràctica fonamental del qual és tenir contents i ben compensats els propietaris particulars dels terrenys afectats, no és el sistema adequat per obtenir terrenys municipals, ja que suposa un elevat “cost social” amb l’habilitació de tant de sòl urbanitzable.

El fet reconegut oficialment que els ajuntaments petits tenen mancança de finançament per a poder dur a terme la seva gestió pública i que es fan càrrec de moltes despeses que no els corresponen, s’ha de fer valer per part de les autoritats locals per tal d’aconseguir el finançament adequat per a fer front a aquestes necessitats de terrenys municipals sense haver de recórrer a la via de la compensació urbanística; això i una gestió econòmica interna més acurada de les despeses i ingressos municipals, poden fer-ho possible.

Un altre fet greu des del nostre punt de vista és que amb la zona urbanitzable dels terrenys de la Torre de can Font es tanca una operació d’especulació urbanística que ja fou posada de manifest per Sineuers Independents en el text enregistrat el juliol del 2001 de la moció de censura contra el batle en aquell temps, Josep Oliver Amengual. També amb les modificacions puntuals que es plantegen, es pretén resoldre una il·legalitat manifesta, amb llicència d’obra i final d’obra ja concedits, en l’edifici del pou dels Horts.

Algunes al·legacions que volem destacar:

  1. Al·legacions per a posar límit al nombre d‘habitatges que puguin fer-se per solar edificable. Que s’augmenti l’índex d’ús residencial del casc antic i la zona intensiva (l’índex estableix el metres quadrats edificables necessaris per a un habitatge). També que és posi un límit màxim d’habitatges per solar: quatre. Així s’evitarien les grans promocions d’habitatges, que espenyen la fisonomia del poble.

  2. Al·legacions per a mantenir el màxim possible de sòl permeable. Que no es permeti buidar tot el soterrani o semisoterrani per fer aparcaments comunitaris. Que tampoc es pugui habilitar tota la planta baixa no edificable per a aparcament de cotxes. Tot això suposa formigó, menys espai verd i que el sòl sigui impermeable; ho justifiquen els danys que suposaria als aqüífers, ja suficientment malmesos, del subsòl sineuer.

  3. Al·legació per a potenciar la recollida d’aigües pluvials. Que s’obligui a construir aljubs als habitatges nous. Una mesura d’estalvi i aprofitament d’aigua que hem tengut present al nostre poble des de temps immemorials. No ens inventam res de nou, volem que es recuperi el que s’havia fet sempre.

4. Urbanitzable 1: la Torre (Son Palanca) – carrer Son Sabater

a) No és cert que aquests terrenys passin a ser de titularitat pública per ubicar-hi una residència de la tercera edat. Aquests tipus d’equipaments, que són competència del govern balear, ja estan del tot coberts a la comarca del Pla de Mallorca. No es pot seguir enganant el poble sabent que no es pot fer una residència de la tercera edat a Sineu, malgrat això fos el projecte estrella del PP a Sineu. Fins i tot, la visita que feren la consellera de Benestar Social i la delegada de Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla, varen visitar com a possible lloc d’interès l’antic Hospici. Això fa que no hi hagi justificació per a l’ús públic d’aquesta zona i fa pensar que l’únic motiu d’aquest urbanitzable és la requalificació de rústics a urbans d’aquests terrenys.

b) Des del punt de vista tècnic i urbanístic no té cap sentit un urbanitzable que està comprès entre dues carreteres, amb tota la contaminació acústica i atmosfèrica que això suposa i essent, a més, uns terrenys residuals de tota la trama urbana del poble.

c) Amb aquesta aprovació inicial d’adaptació de les NNSS al PTM es vol tancar de manera definitiva el que Sineuers Independents ja vàrem considerar en el text de la moció de censura presentada l’any 2001 com una operació d’especulació urbanística, requalificant els terrenys rústics de la Torre com a terrenys urbans.

d) A les al·legacions presentades als criteris per a l’adaptació de les al PTM i modificació de les NNSS de Sineu (publicades al BOIB núm. 152 de 28/10/2006), ja vàrem deixar palès el nostre desacord, qualificant l’operació d’especulació-corrupció i fins i tot manifestant que alguns membres de l’equip de govern estan assabentats dels fets i dels noms i llinatges de les persones implicades.

e) No consideram apropiat el sistema de compensació urbanística d’aquest urbanitzable, permetent als propietaris afectats, incloent la promotora privada propietària dels terrenys rústics de la Torre, la construcció de 37 habitatges que donarien una capacitat màxima de població de 111 habitants. En aquesta operació de compensació, els veïns de Son Sabater no han estat assabentats fins que ha estat aprovada de manera inicial l’adaptació de les NNSS, per la qual cosa consideram, una vegada més, que l’objectiu únic és la requalificació de rústic a urbà d’aquesta zona veïna de Son Palanca.

Per tot això, demanam que es retiri aquest urbanitzable i els terrenys afectats segueixin com rústics.

5. Aplicant el mateix criteri dels redactors d’aquesta adaptació al PTM en el sentit de no marcar l’autovia Inca-Manacor perquè serà retirada del Pla Sectorial de Carreteres, consideram necessari que es marqui la variant sud de Sineu que el Consell de Mallorca ja té signat dins el conveni amb el Ministeri de Foment i que contempla com a projecte que sí serà inclòs al Pla Sectorial de Carreteres.

6. També caldria marcar el traçat que afecta el nostre terme pel que fa a la connexió de l’eix transversal Nord-Sud i que, des de la carretera de Sant Joan ha de continuar cap a la carretera de Llubí i la de Maria de la Salut.

7. No admetem que l’edifici conegut com “pou dels Horts” passi de dues a tres plantes. Es tracta d’una il·legalitat manifesta, amb llicència d’obra i final d’obra concedits, que no es pot resoldre “a la carta” . Cal tenir en compte que els pous adjacents estan en el “Catàleg de Patrimoni”, aprovat inicialment, i, per tant, hi hauria d’haver una separació de dos metres entre l’edifici i aquest element catalogat.

8. No estam d’acord amb el traçat que es fa del centre històric (pendent per ésser declarat BIC). La nostra proposta seria que el centre històric contingués tot el nucli antic actual.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sense categoria. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s